Hear My Voice (!)

(ENG)
Thursday Dec. 19, 19h, the Flemish Parliament will debate and vote on the scheduled budget-cuts on culture, arts, care and education in a plenary session. ‘Hear My Voice’ is a composition for mega-choir, which will provide a massive yet sober live soundscape in front of the parliament building. 1000 singers – or many more – will meet to do what everyone can do and what has been practiced in many cultures throughout history: singing together.
No tweets, no shouting, no protest banners, just singing together to make our voice eventually heard.

If you want to join, please fill out the form and download your scores ! 
Scores are available for various types of choirs and at different difficulty levels.
Here you can listen to a rough edit of a recording of the City of EAR project (650 singers), of which Hear My Voice is an adapted version.  It gives a realistic idea of what to expect, although the music is slightly different.
(NL)
Op 19 december, 19u, zal het plenaire Vlaamse parlement debatteren en stemmen over de begroting van de Vlaamse regering, met daarin de geplande besparingen op cultuur, de kunsten, zorg en onderwijs. ‘Hear my Voice’ is een compositie voor megakoor, die een massale en tegelijk ingetogen soundscape wil vormen voor het parlementsgebouw. 1000 zangers – of veel meer – komen samen om te doen wat iedereen kan, en wat in vele culturen sinds mensenheugenis wordt beoefend: samen zingen.
Geen tweets, geen geschreeuw, geen protestborden, louter samen zingen om onze stem hoorbaar te maken.

Deelnemen : registreer via de onderstaande link en download je partituren ! 
Hier kan je luisteren naar een ruwe montage van het City of EAR project (met 650 zangers), de voorloper van Hear My Voice.  Het geeft een realistisch beeld van wat je mag verwachten, hoewel de opname enigszins afwijkt van de partituren.
hoofd 2
image ©Annemieke Elst